Přeskočit navigaci.
Jste zde: Úvod > Novinky výpis

Novinky výpis


Žáci 1.stupně se zúčastnili každoročního klání - Velikonoční trojboj.

Turnaj proběhl v úterý 27.3. v Sedlčanech.

Pochvala patří všem zúčastněným.

Nejlépe se umístili tito mladí sportovci:

  • Lucka Macková obsadila 1.místo v kategorii dívky 1.ročník
  • Vojta Polák obsadil 1.místo v kategorii chlapci 3.ročník
  • Charlotte Novozámská obsadila 2.místo v kategorii dívky 3.ročník 

Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.


Na středu 28.února paní učitelky připravily pro děti v mladším oddělení projektový den.

Téma bylo únorové - "Koblížek".

Děti byly s tímto od rána a ještě si nakonec pochutnaly :-)

Během celého dne paní učitelky fotily, a rodiče se hned druhý den mohli ve školce na fotky podívat.

Fotky již nyní najdete ve školní Fotogalerii - www.skolahora.rajce.idnes.cz

Průběh dne si můžete přečíst zde:

A ta vůně koblížků, když se upekly ..

Příprava určitě byla náročná, ale bylo vidět, že si děti den opravdu užily.Tradiční karneval proběhl i ve školní družině.

Fotografie z úterního odpoledne 13.2. najdete ve Fotogalerii.


Letošní mírná zima nás opět ošidila o možnost bruslení na rybníce,

a proto učitelé TV zajistili v rámci výuky tělesné výchovy pronájem ledové plochy v Sedlčanech na dvě hodiny v pondělí odpoledne dne 12.2.

Pronájem byl uhrazen z prostředků školy.

Bruslení se tentokrát zúčastnili žáci celého druhého stupně, chlapci i dívky, 

a tedy i oba vyučující TV - p.uč. Čandová a p.uč.Švec.

Doprava byla zajištěna objednaným autobusem.

Všichni žáci si zajistili brusle, a snad jim alespoň tyto dvě hodiny pod vedením tělocvikářů pomohli, aby našli v bruslení zálibu a v zimě občas vyrazili s chutí led :-)


V prvním týdnu nového roku dne 5.1.2018  v základní škole proběhla sice neplánovaná, ale o to zajímavější beseda s panem Petrem Čihákem, který nám přinesl ukázat drobné vykopávky, které se našly okolo Vltavy, nebo v blízkém okolí Krásné Hory.

Beseda proběhla postupně ve třech skupinách od 4.ročníku do 9.ročníku.

Petr žáky se seznámil s tím, jak se takové stopy minulosti objevují, jaká je to mravenčí práce, jak se s nimi dále nakládá, ..

A samozřejmě přidal historické informace a souvislosti a data. Jeho povídání bylo pro většinu žáků i učitelů velmi zajímavé. Žáci měli vzácnou možnost tyto drobné předměty si prohlédnout. Viděli, jak zruční lidí zde již před několika tisíci lety žili, co vyráběli, ..

Za tuto možnost Petrovi i jeho spolupracovníkům velmi děkujeme.V úterý 7.11.listopadu se naše škola již tradičně zúčastnila oblastního kola soutěže pišqworky.

Letošní ročník byl již desátý, a naše škole se také účastní poněkolikáté.

Družstvo ve složení Bára Kulandová, Sabina Pechová, Veronika Procházková, Daniel Hadáček a Martin Palus se po postupu ze základní skupiny probojovalo první částí pavouka a dostalo se mezi nejlepší čtyři družstva.  

Zároveň se tímto stalo nejlepší za zúčastněných základních škol.

Roztomilá koťátka, jak se družstvo jmenovalo, se ani dalších bojů s gympláky nezalekla a jedno z družstev dost potrápila.

Celkové čtvrté místo ze čtrnácti účastníků je velkým úspěchem. Blahopřejeme.


Žáci 4. a 5. ročníku ve čtvrtek 19.10. v poledne vyrazili na podzimní odpolední výlet na Husovu kazatelnu do Petrovic. 

Paní učitelka třídní správně tušila, že je nutno využít jednoho z posledních krásných podzimních dní a místo výtvarné výchovy ve škole, vyrazit ven. Do Petrovic dojeli všichni autobusem a pak již po svých k Husově kazatelně. 

Dopolední mlha se opravdu v poledne zvedla, takže si všichni užili krásné odpoledne, lehce zvládli pár kilometrů kolem Petrovic.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout kouzelné podzimní fotografie.


V posledním říjnovém týdnu jsme v Krásné Hoře měli jedinečnou příležitost vidět

a prohlédnout si vzácné repliky korun Karla IV. - Svatováclavskou korunu a Císařskou korunu Svaté říše římské.

Dva týdny, které vystavení korun předcházely, připravovali žáci 9.ročníku informační panel

k vystaveným replikám i něco z historie Krásné Hory.

Svatováclavská koruna údajně byla vyrobena i z krásnohorského zlata, takže souvisí s historií královského horního města.

Informační panel pak byl součástí výstavy replik, a zájemci zde mohli najít základní informace.

V pondělí 23.10. výstavu navštěvovali žáci sousedních škol, a deváťáci zde pod dohledem paní učitelky třídní měli roli průvodců.

Během celého dopoledne v čtených komentářích rozšiřovali obzory svým vrstevníkům.


Z každého ročníku prvního stupně se soutěže zúčastnili jeden chlapec a jedna dívka. Soutěžilo se ve třech disciplínách : hod medicinbalem, trojskok snožmo z místa, driblink.

Tři žákyně se ve své kategorii umístily na stupních vítězů:

1.místo - Eliška Popule (1. ročník)

2. místo - Anna Hrubá (4. ročník)

3. místo - Karolína Krůtová (5. ročník)

Gratulujeme :-)


V týdnu od 20.3 - 24.3. se zúčastnilo 30 žáků prvního stupně plaveckého kurzu. Někteří vstupovali do bazénu s obavami, ale všichni boj s vodou vyhráli a domů si odvezli vysvědčení za uplavané metry. A delfínů, což je 200 metrů, jsme vezli 23. 

Všechny děti zvládly odloučení od rodiny velmi dobře. A jestli nějaká slzička byla, věřím,  že spousta činností, her, zábavy, plavání pomohlo dětem stýskání překonat. Ubytování bylo moc hezké, jídla dostatek....

Všichni mají velkou pochvalu za zvládnutí kurzu jak od nás, tak od plavčíků i od personálu hotelu.

Martina Vlčková


Víme, že ještě není duben, kdy se každoročně připojujeme k akcím ke Dni Země :-)

Letos poněkud s předstihem, ve škole proběhla opakovaně akce, která 

žákům připomněla důležitost třídění odpadů.

Lektorka postupně s dětmi po třídách zopakovala základní informace o tříděném odpadu, proč odpad třídit, případně zodpověděla otázky, ..


Průběh letošního lyžařského výcvikového kurzu zdokumentovaný na fotografiích

najdete ve fotogalerii.


V pondělí 9. 1. žáci naší školy navštívili nově vystavěnou provozovnu firmy Laktos. Do nové výrobny bude přesunuta výroba mléčných výrobků ze stávající provozovny na náměstí.

Po výrobně nás provázel pan Vrba, který nám ukázal všechny prostory, podal odborný výklad a zodpověděl dotazy dětí. Prohlédli jsme si nové prostory, viděli jsme, jak funguje linka na porcování a balení sýrů. A neodešli jsme s prázdnou! Byla i malá ochutnávka sýrů. Děkujeme Usmívající se

Více informací >>Úžasná 86letá paní Šťastnová ze Sedlce- Prčice

předvedla dětem předení na kolovrátku. Vysvětlila odkud se bere materiál na předení, ukázala ovčí vlnu a popsala činnosti, které vedou k získání klubíčka vlny na pletení.

Přinesla  vlastnoručně upletenou čepici, i v těchto letech stále plete ponožky.

Z paměti "upředla" několik veršovaných pohádek, nám zcela neznámých.

Zazpívala si  s dětmi vánoční koledy a přidala několik vzpomínek ze svého dětství a mládí.

Děti ji na oplátku zazpívaly naše zimní písničky.

Na závěr si děti mohly vyzkoušet šlapání na  kolovrátku nebo použití přeslice.

Zůstal v nás krásný zážitek z bezvadného přednesu, z bezprostředního přístupu k dětem i k dospělým, z pozitivního přístupu k životu.


Projekt Příběhy bezpráví - Měsíc filmu na školách je projekt organizace Člověk v tísni

a probíhá v listopadu, kdy si připomínáme výročí 17.listopadu.

Seznamuje žáky s moderními československými dějinami.

Letošní téma připomíná osudy lidí, kteří byli nuceni opustit své domovy.

Projektu v naší škole se zúčastnili žáci 6. až 9. ročníku

V první části dopoledne si promítli film Swingtime, 

který pojednává o provokacích Státní bezpečnosti vůči těm, co chtěli odejít do zahraničí.

Během filmu se pak dostavil náš host, 86letýpamětník pan František Šedivý z Řevnic, bývalý politický vězeň, nyní člen Konfederace politických vězňů.

Po skončení filmu probíhala beseda o tom, jak se rázem celý život změní, když vás někdo udal,

jak to vypadalo v jáchymovských lágrech, kde pobýval celých 12 let, jak se žilo v nejistotě, kdy člověk nevěděl, kdo je přítel a kdo jse tváří jako přítel, ...

Host besedy byl na svůj věk úžasný, dokázal žáky svým životním příběhem zaujmout a většina žáků se snažila jeho zkušenosti vnímat.
V týdnu od 31.10 do 4.11.2016 měli žáci druhého stupně od 7. do 9.ročníku možnost přihlásit se na týdenní konverzační kurz angličtiny s rodilým mluvčím.

Program zajišťovala agentura Talktalk, objednávali jsme po dobrých zkušenostech z jiných škol, poplatek za kurz hradili rodiče. 

Přihlásilo se celkem 26 žáků, pracovali ve dvou skupinách: 7.+8. ročník 15 žáků a 9.ročník 11 žáků.

Lektoři Torin (Američanka) a Luke (Angličan) svým věkem 24 byli žákům relativně blízko, takže si je dokázali získat pro aktivní zapojení do různých činností.

- Žáci si procvičovali si slovní zásobu k tématům, která znali z hodin angličtiny - např. rodina, koníčky, .. ale hlavně museli  komunikovat s Angličanem v angličtině, což pro někoho byla úplně nová zkušenost.

- Rozšiřovali si slovní zásobu...

- Ale opakovali i hlavní gramatické jevy.

Nejvíce však žáky bavily hry, do kterých se zapojovali, bez rozdílu úrovně angličtiny.

V závěrečném hodnocení všichni považovali těchto 30 hodin angličtiny za velmi užitečné.


PIŠQWORKY - ŠKOLNÍ KOLO

Naše škola již počtvrté uspořádala školní turnaj v této oblíbené hře.

Turnaje se účastní žáci druhého stupně, letos jich bylo 28.

Pro vítěze je připravena sladká odměna - dort, tentokrát opravdu piškvorkový.

Prvních pět umístěných pak vytvoří družstvo, které se zúčastní oblastního kola v Sedlčanech.

Vítězkou letošního čtvrtého ročníku se stala Vendula Petrásková z 9.ročníku 

V Sedlčanech 25.10. nás budou reprezentovat:

Vendula Petrásková, Lukáš Krtek, Lucka Jurčová, Daniel Hadáček, Vláďa Holan

Fotky  ze soutěže ve fotogalerii školy.


COCA-COCA CUP CHLAPCI

Na začátku října odehráli chlapci své zápasy ve skupině.

Turnaje se zúčastnili mužstva Petrovic, Krásné Hory , Sedlec- Prčice ..

Počasí bylo nepříznivé, pánové bojovali statečně, ale postupují jiní :-)PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

Soutěž pro žáky 8. a 9.ročníku, která prověřila jejich znalosti v přírodovědných oblastech.

Úlohy jsou zadávané formou testu.

Nejvíce bodů získala Soňa Procházková z 9.ročníku

Z celkového pořadí zúčastněných žáků okresu Příbram Soňa obsadila 25.místo, zúčastněných žáků bylo 564. To je krásné :-)

na druhém místě Standa Kulanda z 9.ročníku

na třetím místě Vítek Hubička z 8.ročníku


Těšíme se ve škole na viděnou v pondělí 5.září 2016.

Slavnostní zahájení školního roku proběhne podle počasí.

Sejdeme se 7:45hod před školou,

pokud bude hezky - půjdeme ke kostelu, pokud bude pršet půjdeme do tělocvičny

Vybavení do první třídy se skládá pouze z několika věcí:

- taška

- penál

- přezuvky do školy

- boty do tělocvičny s bílou podrážkou

- oblečení na tělesnou výchovu

Ve škole budete mít připraveny:

- učebnice, pracovní sešity,

- dále  i nějaké nůžky, pastelky, tužky, ...

Vše potřebné vám sdělí paní učitelka třídní první den ve škole :-)


V poslední den školního roku jsme se rozloučili s letošní devítkou.

TEREZKA L, DOMČA, BARČA, MARKÉTKA, TEREZKA S, NIKČA, KAČKA,

ONDRA, BOHOUŠ, MATĚJ, KÁJA, PAVEL, MAREK, JIRKA, KUBA.

Ráno jsme se společně sešli všichni při slavnostním zakončení školního roku, deváťáci pak druhou hodinu obešli všechny třídy, aby se rozloučili pořádně :-) Ve školní jídelně měli poté připravený slavnostně prostřený stůl a obvyklý výborný gulášek.

Slavnostní vyřazení proběhlo v obřadní síni společenského domu. Na další vykročení do života si vyslechli slova místostarosty, ředitelky školy a paní  třídní učitelky Marcely Kakešové. Zástupci deváťáků měli připravené také poděkování pro paní učitelku. Slzavé údolí nicméně všichni překročili a nezbývá než popřát HODNĚ ŠTĚSTÍ.


Den s třídním učitelem je pravidelně zařazován v posledním předprázdninovém týdnu.

Dopoledne pak třída obvykle tráví mimo školu, tak jak se žáci a třídní učitel dohodnou. Vzdělávací náplň již není povinná :-)

V letošním roce

1.ročník se byl podívat v Bláhově Lhotě.

2.a 3. ročník v Kunclově mlýně

4. ročník vyrazil na rozhlednu Onen svět

5.ročník na zmrzlinu do Kamýka

6.ročník byl na minigolfu a výrobně perníku v Počepicích

7.ročník jel na kole do Podmok

8.ročník byl v Klučenicíh

9.ročník na Trhovkách

Fotky z některých cest najdete možná ve fotogalerii.


V úterý 26.4. absolvovali žáci 2. až 5. ročníku blok dopravní výchovy s lektorem z příbramského dopravního hřiště.

Žáci 4. a 5. ročníku se ve své dvouhodinovce připravovali na získání "řidičáku na kolo".  

Žáci 2. a 3.ročníku měli hodinovou přípravu, zejména ze základní dopravní výchovy a zároveň jako příprava na plnění úkolů na dopravním hřišti.

Pokračováním pak bude návštěva dopravního hřiště v Příbrami, které je objednané na červen a zúčastní se 3. až 5.ročník.


Tentokrát počasí dovolilo přesně na 22.4., abychom si různými aktivitami připomněli Den Země. Paní učitelka Kakešová připravila vhodné činnosti a pomůcky na plnění úkolů.  

Společně se žáky 9.ročníku pak ráno připravili několik stanovišť u rybníka Obecňák.

Žáci všech tříd pak po skupinkách procházeli jednotlivými stanovišti a plnili úkoly vztahující se k přírodě. Plněním těchto zadání si žáci doplňovali, či upevňovali své znalosti z přírodopisu.


Vystoupení bylo veselé, plné pohybu a komunikace s klaunem.

Trvalo asi 45 minut.

Děti si s Álou zacvičily, trénovaly slušné chování, hádaly pohádkové postavičky, názvy pohádek, ve kterých si zahrály - např. Tři zlaté vlasy ..., Šípková Růženka ...

Děvčata tancovala jako víly za zpěvu Dvořákovy Rusalky, kluci si s klaunem zapochodovali po škole, princ vysvobodil Růženku a všechny děti se seznámili s plyšovým oslem Patem.


Ve středu 10.2. v podvečer proběhlo další odpolední setkání rodičů a dětí ve školce.

Téma setkání bylo "Zima" a byla i hezká účast dětí se svými rodiči či prarodiči.

Společně si zahráli, zazpívali a pak tvořili postavu se zimním motivem. Pravda - Eskymák se sáněmi nebyl nejlehčí úkol, ale všichni ho zvládli.

Děkujeme rodičům i prarodičům, že si našli čas a na společnou akci přišli :-)


V pátek 22.1. se úspěšně vrátili žáci 7. až 9.ročníku ze Šumavského Zadova.

Na Šumavě strávili 6 dní od neděle 17.1 do pátku 22.1.

Ač to několik dní před odjezdem nevypadalo, sníh nakonec dorazil, mráz však přišel trochu větší.

Kurzu se zúčastnilo celkem 24 žáků od 7. do 9.ročníku, někteří opakovaně.

Pedagogický doprovod byl p. uč.Švec, p.uč.Čandová, p.uč.Kakešová.

Vzhledem k tomu, že máme dva tělocvikáře, výuka probíhala na lyžích i na snowboardu.


Ve středu 20.1. proběhl zápis dětí do základní školy.

K zápisu se dostavilo 11 dětí.


V úterý 12.1. dopoledne se několik předškoláků s rodiči

přišlo podívat, jak to vypadá, když se ve škole učí.

Většinu času pobývali ve výuce první třídy, ale chvilinku nakoukli i do ostatních tříd.

Děkujeme, že jste si našli čas. a přišli se do školy podívat.


"Hrátky nejen s jablíčky"

Dne 21.10. proběhla v mateřské školce další odpolední aktivita pro rodiče a děti.

Vstupné: Přinést jakékoliv ozdobené jablíčko.

Rodiče s dětmi přinášeli krásné výrobky - voňavé - plné fantazie a tvořivosti . Foto najdete v galerii a výrobky bylo možno vidět na výstavce.

Hrátky jsme zahájili písničkou a tanečkem Jabloň, pak následovaly říkanky a hádanky o ovoci a zelenině.

Poté se rodiče s dětmi rozdělili podle zájmu do center, kde byly připraveny materiály k rozmanitým činnostem. 

- bramborová tiskátka - tiskání a stříhání ovoce, vyplňování velkých tvarů

- krepáková zelenina - mačkáním a lepením krepákových kuliček vytvořit zeleninu ( okurky, mrkve, kukuřice)

- skládání podzimních puzzlí - grafomotorika

- příprava ovocných jednohubek - navlékání na špejli - kousky jablek, banánů, vína, ..

- příprava teplého jablečného kompotu - nezbylo ani trošku :-)

Ke konci tvořivého odpoledne si všichni pochutnali na štrůdlu, který jsme s dětmi dopoledne upekli a dalších dobrůtkách, které přinesly maminky jablečný koláč, mrkvové mafíny, záviny, ..

Prázdné talířky byly důkazem, že vše chutnalo. Něco málo jsme nechali pro děti, které nemohly přijít. Rozcházeli jsme se za tmy.


V pátek 6.11. navečer jsme se vrátili za zájezdu do Anglie.

Za těch pár dní jsme toho stihli hodně:

Odjížděli jsme v neděli 1.11. po poledni, v ranních hodinách jsme po přistání trajektu v Doveru, projeli kolem křídových útesů směr Londýn.

V pondělí ráno 2.11. jsme u Londýnské O2 arény začali celodenní návštěvu Londýna. Nejprve jsme zhlédli město z výšky na London Eye a pak pěšky i za použítí různých londýnských dopravních prostředků viděli mnoho známých míst tohoto města: Big Ben, Budovy parlamentu, Buckinghamský palác, Trafalgar Squre, London City, Tower, Tower bridge, .. večer jsme dorazili do Oxfordu a byli ubytování v rodinách.

V úterý 3.11. dopoledne jsme měli na programu výuku v jazykové škole. Pracovali jsme ve skupinách, při hodinách se vystřídalo několik učitelů, abychom si zkusili poslouchat angličtinu od různých vyučujících. Odpoledne jsme navštívili město Stratford upon Avon, rodiště W.Shakespeara. tam jsme ovšem už zmokli.

Ve středu 4.11. dopoledne byla opět škola i se závěrečným předáváním certifikátů. Odpoledne jsme jeli do městečka Windsor, kde je hrad Windsor Castle, kde bydlí královna Alžběta. Zde jsme navštívili i všechny přístupné interiéry hradu.

Ve čtvrtek ráno 5.11. jsme se rozloučili s rodinami, naložili opět kufry do autobusu, a vyrazili městskou dopravou do centra Oxfordu. Navštívili jsme Christ Church College, jejíž jídelna byla předlohou jídelny školy v Bradavicích při natáčení filmu o Harrym Potterovi. Udělali jsme si procházku po univerzitním městě Oxford a poslední bod programu byla návštěva jednoho z muzeí v Oxfordu. A pak už zůstaly poslední dvě hodinky na nákupy před cestou domů .. Tento den však už byl upršený. Odjížděli jsme v 17hodin z Oxfordu směr Folkstone, kde jsme se naložili na vlak pod kanálem La Manche.

V pátek 6.11. v 17hodin jsme dorazili do Chraštic a v 18hodin do Krásné Hory.

Dorazili jsme všichni, snad bohatší o spoustu zážitků, ...


Žáci druhého stupně využili nabídku na možnost procvičení angličtiny ve škole a anglicky mluvícími lektory.

Žáci 7. až 9. ročníku se mohli přihlásit na tento týdenní kurz anglické konverzace, který probíhal ve škole ve dnech 31.10 až 4.11.

Kurzu se zúčastnili celkem 26 žáků, pracovali ve dvou skupinách 7.+8.ročník 15 žáků, 9.ročník 11 žáků. Lektoři Torin (Američanka) a Luke (Angličan) svým věkem 24 let byli  žákům relativně blízko, čehož dokázali využít při zapojení žáků do různých aktivit.

Žáci měli každý den 6 hodin angličtiny, lektoři se vždy po 3 hodinách střídali.

Žáci si procvičovali různá témata ke konverzaci, která již by měli znát z hodin angličtiny, ale je něco jiného snažit se vytvořit pár vět v hodinách a pár vět říci Angličanovi přímo. Ověřili si svoji dovednost a odvahu komunikovat v cizím jazyce. Dále měli možnost prohloubit si slovní zásobu v různých oblastech.

Hodnocení od všech zúčastněných bylo kladné, tak snad týdenní intenzivní angličtina

přinesla své výsledky.


V pondělí 12.10. proběhla informační schůzka s rodiči těch žáků, kteří byli vybráni na studijně poznávací zájezd do Anglie v termínu 1.11. až 6.11. do Oxfordu.

Základní informace žáci dostali písemnou formou tak, jak byly pokyny připraveny od cestovní kanceláře. Rodiče měli možnost se zeptat na některé podrobnosti, případně na zkušenosti z předchozích zájezdů.

Na tento vzdělávací zájezd škola získala dotaci EU OPVK výzva č.56.

Podmínkou je absolvovat 9 hodin výuky v jazykové škole, takže 2 dopoledne budou žáci trénovat svoji angličtinu s anglickým učitelem.

Z dotace je hrazena doprava, ubytování v rodinách se stravou, výuka v jazykové škole.

Z poplatku žáků, který jsme vybírali,  bude hrazeno zejména vstupné do navštívených objektů, část dopravy v Londýně, ..

Zájezd pro nás zajišťuje CK Barbora Dokoupilová, se kterou jsme již jednou zájezd do Anglie absolvovali.

Společně s námi jedou žáci 2. stupně ze ZŠ a MŠ Chraštice.


Děkujeme všem, za účast na Balonkové slavnosti, i když počasí nebylo už úplně letní.

Prvňáčci se zúčastnili  skoro všichni, dostali modrá školní trička a modrá je letošní školní barvou. 

Děti z mateřinky byly v polovičním počtu, ale ještě si to pak oslaví ve školce :-)

Doufám, že se vám slavnost líbila, a tímto je třeba  konstatovat, že ukončení balonkové slavnosti, už znamená definitivní začátek školního roku.

A tak se na něj těšíme ...


Informace květen, červen.

- v souladu se školním programem děti budou více času trávit na "delších" vycházkách v okolí Krásné Hore - poznávat okolí, cesty, výhledy, rostliny, ..

- v případě příznivého počasí, starší děti i odpoledne mohou jít na krátkou poznávací vycházku - poznávat rostliny v okolí školy apod., ..

- školní výlet je naplánován na 2.6. - kozí farma v Zahrádce a farma v Mokřici

- k zápisu do MŠ se dostavilo 10 dětí, byly přijaty - podle přihlášených dětí k 1.9. zbývá ještě několik volných míst

- prázdninový provoz začíná v pondělí 29.6., na tento den již mají žáci základní školy ředitelské volno 

- mateřská škola bude o prázdninách v provozu jako obvykle - prvni dva týdny v červenci a poslední srpnový týden

- Paní učitelky Jirsová a Hubičková se první červencový týden účastní vzdělávání na Letní škole v programu Začít spolu, jehož prvky bychom rádi postupně zaváděli do našeho školního programu v souladu s novými poznatky a směry předškolního vzdělávání. Podrobněji bychom toto téma probrali se začátkem nového školního roku.

- Na září je v naší škole plánována oslava 120.výročí otevření dolní školní budovy. Součástí oslavy budou i výstavy v obou školních budovách. V mateřské škole bychom rádi udělali výstavu "Retro - hračky, učební pomůcky, dětské oblečení". Máte-li doma něco, co by patřilo do této kategorie, a chcete se o své vzpomínky podělit s ostatními, prosíme o zapůjčení na tuto výstavu.


V pondělí 11.2. se žáci 8. a 9.ročníku zúčastnili utkání Německo x Rakousko v pražské O2 aréně. Projekt, který byl určen žákům základních škol, umožnil skupině 25 žáků z každé školy navštívit bezplatně jeden z méně naplněných zápasů mistrovství světa v hokeji 2015.

Podmínkou bylo vytvořit plakát, se kterým pojedou fandit. Plakát s králíky se myslím povedl a zanedlouho najdete fotky ve fotogalerii.

Doufám, že si všichni účastníci tento sportovní zážitek užili :-). Poděkování patří

i doprovodu - p.Kakešové a p.uč.Švecovi.


Na poslední dubnový den - čtvrtek 30.4. vyhlásil školní parlament soutěž o nejkrásnější čarodějnici. V dopoledních hodinách se po škole pohybovalo mnoho těchto bytostí. Na čarodějnický slet do tělocvičny se dostavilo asi 30 čarodějnic a čarodějů :-)

Členové školního parlamentu pak hlasovali a nejvíce hlasů získal čaroděj Martin Palus (fotky doplníme).

Děkujeme všem čarodějnicím za účast na sletu a projevenou kreativitu (a některým maminkám- švadlenkám se omlouváme za pozdní vyhlášení akce - příště se polepšíme).

 


V týdnu od 17.4. do 23.4. absolvovali žáci 5.ročníku testování od společnosti Scio, které již používáme v naší škole několik let.

Tentokrát žáci testy vyplňovali pouze on-line, což pro někoho mohlo být trochu obtížné.

Žáci zvládli testy z obecných studijních předpokladů, českého jazyka, matematiky a angličtiny.

Testy z OSP, MA, CJ jsou testy srovnávací, kde pomocí hodnoty PERCENTIL zjistí, jak jsou na tom v porovnání s ostatními páťáky, kteří v daných dnech test psali.

Test z angličtiny je nastaven tak, ze účastníkovi po skončení testu napíše, jakou má úroveň angličtiny vzhledem ke kategoriím Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Hodnoty jsou značeny A0, A1, A2, B1, .. Na konci 5.ročíku by optimální hodnota měla být A1, na konci devítky hodnota A2. Test není úplně lehký :-)

Výsledky testování si rodiče i žáci mohou nyní přečíst na adrese http://testovani.scio.cz, po zadání příslušného hesla. Podrobnou zprávu v papírové podobě dostanou všichni během měsíce.

Výsledky jsou důležité i pro vyučující, abychom zjistili na které dovednosti je třeba se více zaměřit, více procvičit, apod.


Každoročně si v dubnu i naše škola připomíná Den Země.

V letošním roce se žáci celé školy zúčastnili programu v Centru ochrany fauny v Hrachově.

Ze slunečného dopoledne se vrátili nadšeni, snad i nějakými znalostmi o přírodě obohaceni :-)

A ještě prý je na programu adopce jednoho (či více) zvířecích obyvatel Centra, uvidíme ..


Dívky druhého stupně se v letošním roce zúčastnily prestižního 

fotbalového turnaje základních škol Coca-cola cup.

Tato účast byla pro naši školy historicky první a dívky bojovaly velmi statečně - dokonce i ty, které do letošního roku fotbal vůbec nehrály.

V podzimním kole v Krásné Hoře postoupily a 14.4. se zúčastnili turnaje v Čáslavi,

kde jim byly soupeřkami dívky z Čáslavi a Příbrami, což jsou obě velké školy.

I tady podaly pěkný výkon.

V každém případě fotbalistkám patří velký obdiv za předvedené výkony a dík za reprezentaci školy.

Poděkování patří i rodičům, kteří při přípravě pomáhali.

Letos již po několikáté se žáci rozhodli, že dle vlastních možností přispějí alespoň drobných finančním obnosem na život obyvatel v nejchudších částech světa - zejména Asie a Afriky.

Sbírka má název Skutečný dárek, pořádá ji organizace Člověk v tísni, a za vybrané peníze je možno konkrétně poslat pomoc tam, kde si myslíme, že by byla nejužitečnější - peníze jdou tedy na konkrétní projekty.

Nejprve se žáci ve třídách dohodli, na které projekty by se měli vybrané poslat. Zástupce tříd na schúzce žákovského parlamentu zjistili, jak se rozhodli v jednotlivých třídách a vytvořili jsme pořadí priorit pro zaslání peněz.

V rámci posledního předvánočního dne měli devíťáci na starosti průběh sbírky.

ČÁSTKA VYBRANÝCH PENĚZ BYLA 3.150KČ.

Poté se znovu sešel žákovský parlament a podle již sestaveného pořadí důležitosti dárků se rozhodli zakoupit:

ošetření nemocného z programu Zdraví - 2 x 350kč

dvacet kuřat z programu Obživa - 5 x 250Kč

dva záchody z programu Pitná voda - 2 x 600Kč

Děkujeme všem za příspěvky.


V pátek 5.12. již v dopoledních hodinách navštívila naši školu Mikulášova družina (někteří odvážlivci tvrdí, že snad to byli deváťáci :-)).

Po desáté hodině Mikuláš navštívil mateřskou školu, kde bylo nejméně výchovných problémů.

Postupně pak jeho družina zkontrolovala celou školu. Některé zlobivce čerti původně chtěli odnést, ale nakonec po zralé úvaze je do školy vrátili ...

Čerti si troufli i do ředitelny, nicméně po konzultaci s Mikulášem paní ředitelku neodnesli (možná pro někoho škoda ..).

Odpoledne Mikuláš, dva andělé (jeden krásný a druhý zrzavý), několik čertů a hlučných čertic dorazilo zkontrolovat školní družinu. Zde si Mikuláš vzal na pomoc Knihu hříchů. Někteří žáčci tam moc krásné zápisy neměli, ale slíbili, že se polepší. Nakonec všichni dostali balíček s dobrotami. Říkal Mikuláš, že za balíčky máme poděkovat firmě Potraviny Šach, takže mooc děkujeme :-)  

Fotografie najdete brzy v naší fotogalerii.


Ve středu 3.12. jsme se sešli na na programu, který byl určen zejména rodičům "Bezpečně na internetu". Semináře se zúčastnila většina učitelů a bohužel jedna maminka. Původně plánované dvě hodinky se protáhly na dvě a půl, ani jsme nevěděli jak.

Lektor, který se pohybuje v tété oblasti i v praxi, připomenul současná nebezpečí využívání internetu, zároveň doporučil, jak nebezpečí a jeho vliv na děti a žáky trochu eliminovat. Seminář doplnil i příklady z praxe, většinou nebyly moc veselé ..

Škoda, že si alespoň pár rodičů nenašlo chvilku. Myslím, že mnohé věci o kterých se hovořilo, netušíme, nebo si je ani nechceme připustit ..Což bylo právě cílem semináře, upozornit na tato rizika.


V sobotu 29.11. 2014 jsme společně sešli při Zahájení adventu.

Všem, kteří se na přípravě Zahájení adventu podíleli, nebo nějak pomohli, velmi děkuji:

- děkuji všem žákům ZŠ  i dětem v MŠ za účast na vystoupení i za přípravu výrobků

- děkuji všem členům pedagogického sboru za přípravu vystoupení i jarmarku

- děkuji kuchařkám, uklízečkám, školnici za pomoc s přípravami

- děkuji maminkám i babičkám, které nám přišly pomoci s výrobky na jarmark

- děkuji p .faráři za možnost uskutečnit vystoupení v místním kostele

- děkuji městskému úřadu za technickou pomoc 

Děkujeme všem, kdo jste si našli čas, a přišli se na naše vystoupení podívat.

Zároveň děkuji za nákup výrobků na adventním jarmarku (výtěžek z prodeje bude použit na nákup školního vybavení - např.knihy do knihovny apod.)

Přejeme krásný předvánoční čas.


Zahájení školního roku proběhlo vzhledem k nepříznivému počasí v tělocvičně.

Počet žáků je skoro stejný jako v loňském školním roce - zatím je nás 114.

První ročník je po dlouhé době velmi malý, 7 žáků.

Školní rok začal i v mateřské škole, zatím přišlo 37 dětí, což je o pár více než loni a ještě během roku by mělo několik dětí přijít.


Během prázdnin jako obvykle byly provedeny některé drobné opravy a úpravy, tak aby budovy byly opravené a čisté. Větší investice byly letos celkem tři.

V mateřské škole se zakoupil a položil nový koberec v horní třídě školky. Nákup byl pořízen z výběru příspěvků v mateřské škole.

V základní škole byly zcela rekonstruovány oboje chlapecké záchody včetně výměny umyvadel,nových obkladů i dlažby. Rekonstrukci financoval městský úřad.

V základní škole ještě probíhá organizační úprava tak, aby vznikl větší kabinet pro učitele se zázemím (prostor k uvaření kávy, šatní skříň) a zároveň kabinet bude prostornou "návštěvní místností" pro jednání či popovídání s rodiči. Tyto náklady (nábytek, malování, ..) jsou financovány z peněz na provoz školy.


Závěr školního roku proběhl letos trochu hekticky, neboť jsme měli posunutý termín outdoorového výletu. Nicméně poslední dny proběhly jako obvykle:

Předposlední den školního roku jsme si zahráli turnaj učitelé X deváťáci ve volejbale.

Deváťáci bojovali statečně, ale opět vyhráli učitelé :-). Aby se neřeklo, že nejsme pro novinky, tak jsme se rozhodli sehrát ještě utkání v novém sportu, který máme ve škole kin-ballu. A podle předpokladu učitelé prohráli - bylo to na nás trochu moc pohybu :-))

Rozloučení s devítkou proběhlo ve společenském domě.

Fotografie ze závěru roku najdete již brzo v galerii.


Učitelky mateřské školy připravily pro zájemce z řad rodičů další odpolední setkání na úterý 22.4.2014. Paní učitelky ukázaly  a děti si procvičovaly úkoly na rozvoj grafomotoriky, ukázaly příklad paměťové hra, úkoly na procvičování početních představ.

Další ukázky úkolů byly na téma Učíme se přemýšlet např. Co tě napadne, když se řekne slovo ovoce, nádobí, ... a obráceně Řekni jedno slovo pro - hřib, bedla, klouzek.

Poslední ukázka představovala úlohy na procvičování skládání slov. 

Rodičům bylo předán přehled z odborné  literatury Desatero předškoláka.

Dík patří paní učitelkám za přípravu, a zároveň rodičům za to, že si najdou čas do školky přijít.

 


Jako každoročně jsme i letos oslavovali na naší škole Den Země. Letošní oslavy proběhly 6.5. ve spolupráci s Ochranou fauny Hrachov.

Instruktorky z Hrachova vytyčily pro dětí dvě trasy, kratší pro MŠ a mladší žáky a delší - někteří účastníci by řekli velmi dlouhou - pro 4. až 9.ročník. Na trase byla připravena celá řada úkolů. Žáci určovali stromy, poznávali živočichy, skládali puzzle, rozpoznávali druhy půd, předpovídali počasí podle mraků, prováděli a objasňovali fyzikální pokusy, rozlišovali slavnostní a užitkové ohně, vysvětlovali koloběh vody ...

Úkoly byl velmi pestré, nápadité a za to patří Ochraně fauny náš dík. Na konci obou tras se děti seznámily s mláďaty divoce žijících živočichů, která jsou v současné době chována v Hrachově.

Předpokládáme, že na Den Země, stejně jako v loňském roce, naváže sbírka na adopci některého handicapovaného živočicha, který nemůže být vrácen do přírody.


Na pondělí 5.5. 2014 paní učitelky s dětmi v mateřské škole připravily pásmo písniček, básniček, scének a tanečků k blížícímu se Dni matek.

Na vystoupení se podílely děti ze třídy předškoláků i třídy mladších dětí.

Besídka byla ovlivněna zvýšenou nemocností, ale i tak se povedla. Mnohé básničky a scénky byly nové a neotřelé, a výkony dětí roztomilé. Úsměvy na tvářích diváků byly vidět často, potlesk zasloužený.

Na závěr vystoupení předaly děti maminkám vyrobené dárečky.

Dík si zaslouží paní učitelky za přípravu, maminky, tatínkové, babičky, ... za zájem, že přišli a samozřejmě děti za krásné a milé výkony.

Fotografie z besídky najdete ve fotogalerii (zanedlouho).


Zimní olympiáda 27.1. - 14.2. 

Seznámení s historií ZOH a jejich symbolů. Úkolem dětí bylo zjistit, kteří naši sportovci se zúčastní ZOH 2014 v Soči. Na dané téma jsme si s dětmi povídali a vyrobili nástěnku zimních sportů. Průběžně jsme sledovali výsledky her, vybarvovali olympijské kruhy. 

Uspořádali jsme naše družinové ZOH v jízdě na lopatách. Vítězové byli odměněni diplomy a sladkými odměnami.


V úterý 15.4.2014 se naše škola zúčastnila 1.ročníku Velikonočního trojboje, který se konal v tělocvičně 1.ZŠ Sedlčany. Velikonoční trojboj se skládal z následujících disciplín: hod dvoukilogramovým medicinbalem obouruč přes hlavu, trojskok snožmo z místa a dribling na vzdálenost 40m na čas.

Závody byly určeny žákům 1.stupně, soutěžilo se v pěti kategoriích podle ročníku, zvlášť chlapci a dívky. 

Všichni žáci se moc snažili a někteří se umístili i na stupních vítězů.

Andrea Benešová - 2.místo v kategorii 5.ročník dívky

Lucie Hrubá - 2.místo v kategorii 4.ročník dívky

Karolína Krůtová - 3.místo v kategorii 2.ročník dívky

Sára Čandová - 1.místo v kategorii 1.ročník dívky

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


V průběhu tohoto týdne žáci 5.ročníku psali srovnávací testy, které již několik let kupujeme od společnosti Scio. Od letošního roku jsou testy formou on-line, to znamená, že úkoly vyplňují na počítači. Soubor testů obsahuje test z matematiky, českého jazyka a obecně studijních předpokladů. Žáci psali každý den jeden test - na příští týden zbývá pár jedinců kteří chyběli, tak aby testy měli napsané všichni.

Výstupem z testů je hodnocení žáka, jak si stojí v porovnání s ostatními stejně starými spolužáky, zároveň, jak si vede škola v porovnání s ostatními školami. Výsledek je pak písemně zpracován, kdy jednu část dostanou rodiče s informacemi o dítěti, a druhá je informace pro školu, jaké jsou naše celkové výsledky. Informace pro školu jsou cenné, protože můžeme zjistit, kde máme nějaké nedostatky, a na ty se pak snažit odstranit.


Jarní sběr papíru, který proběhl tento týden, nám přinesl výsledek 4.170Kč. Sešlo se nám 2,8t papíru. Za utržené peníze nakupujeme pomůcky na výtvarnou výchovu, aby si je žáci nemuseli kupovat sami. Děkujeme za pomoc při sběru.

Další sběr je v plánu na měsíc červen.Ve školní družině paní družinářky připravily projekt se zaměřením na výběr zdravého jídla.

Děti vyhledávaly informace o zdravé výživě z časopisů, knih a na internetu.

Vytvářely a doplňovaly pracovní listy, vyráběly a kreslily zdravý talíř, shlédly video o zdravém životním stylu.

Vzhledem k tomu, že škola je zapojena do celostátní akce Ovoce do škol, tyto aktivity připomněly zábavnou formou důležitost zdravého stravování.

Pár fotografií najdete ve fotogalerii :-)

Zakončení projektu proběhlo přípravou zdravé odpolední svačiny.


Žáci 4. a 5. ročníku se v úterý 20.3. zúčastnili turnaje ve vybíjené.

Z osmnácti družstev se umístili na 10.místě, což je pěkné umístění :-)

Pár fotografií najdete brzy ve fotogalerii.Seznámení dětí s tématem "Březen - měsíc knihy".

Nejprve jsme se vydali do místní knihovny, kde jsme hovořili na téma "kniha" - historie, výroba, druhy knih a písma.

V družině pak každý den probíhalo čtení různých pohádek a příběhů, které poté děti nakreslily.

Z výkresů pak každému vzniklo malé album ilustrací, které založily do vyrobených desek.


Před samotným karnevalem jsme si celý týden povídali o zvycích a maskách.

Karneval proběhl 28.2. v tělocvičně ZŠ  a zúčastnil se hojný počet masek.

Soutěžilo se, zpívalo, tančilo a skotačilo. Každý zúčastněný dostal odměnu.


Ve čtvrtek 27.2. se předškoláci z mateřské školy vypravili Sedlčan do městské knihovny. Na cestu vyrazilo 14 budoucím školáčků a dvě paní učitelky. 

Program byl vybrán jako doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu naší MŠ

k tématu "V říši pohádek".

Paní knihovnice seznámila děti s prostředím knihovny, co se tam dělá, kdo v knihovně pracuje.

Dále pak všichni shlédli loutkovou pohádku " O Dorotce a papouškovi". Děti se zapojily do hry zejména svým zpěvem.

Dále si pak prohlédly knihy a pomocí obrazového materiálu byly seznámeny s tím, jak se ke knížkám nemají chovat.

Na závěr si děti prohlédly celou dětskou část knihovny. 


Zápis pro školní rok 2014/15 proběhl dne 15.1.2014.

K zápisu do prvního ročníku se dostavilo 13 předškoláků.

Přijati byli všichni žáci, tj. žáci s těmito regitračními čísly:

0614, 0714, 0814, 0914, 1014, 1114, 1214, 1314,

1414, 1514, 1614, 1714, 1814.

Další informace pro budoucí prvňáky najdete zde, nejdéle v květnu.

Připomínám, že Ti rodiče, co ještě zvažují odklad, musí podat žádost do konce května.

Jinak se těšíme na setkání v září :-)


Již po několikáté jsme se v předvánočním čase rozhodli uspořádat sbírku, která pomáhá v nejchudších místech na naší planetě. Je to projekt organizace Člověk v tísni a jmenuje se SKUTEČNÝ DÁREK. V pátek před Vánoci se do pokladničky, se kterou deváťáci obešli všechny třídy, vybralo celkem 3.350Kč. Po poradě se zástupci jednotlivých tříd jsme se rozhodli, že pro potřebné rodiny v těchto oblastech zakoupíme: 1 kozu (za 900kč), 2 ovce (za 800Kč) a 1 včelí úl (za 850Kč). DĚKUJEME VŠEM, KDO DO SBÍRKY PŘISPĚLI.


Projektový den: Hospodářství - farma

      Na středu 11.prosince se celá třída velmi těšila. Již před třemi týdny jsme si vybrali téma "Hospodářství - farma" a připravovali si, co vše bychom mohli přinést a jak námět zpracovat.

      Ve středu ráno děti nosily plné tašky, plastové nádoby se stavebnicemi, zvířátky, domečky, ... ale také se nám ve třídě objevila živá zvířátka, křečci.

      První činností byla hra s bombou, kdy jsme si zopakovali slova z různých oblastí, co na farmě nebo v jejím okolí může být. A pak již začala jejich vlastní činnost. V hlavě plno nápadů a představ ... Během dne se nám ve třídě rozrůstaly farmy, jedna skupina dělala plakát, kde něco kreslili, něco nalepili.

     Od této hlavní činnosti jsme si vždy odskočili k nějakému společnému úkolu, popisovali jsme anglicky zvířátka, soutěžili v počtu slov, někdo používal k plnění úkolů počítače, někdo tablety. Stihli jsme také zhlédnout pohádku s ovečkou Shaun a a hezké DVD o strojích, které přinesl Martin Palus.

    Den se povedl a nyní máme krásné výstavky našich hospodářství ve třídě. Budeme rádi, když se na ně a na naši práci podíváte do fotogalerie na stránkách školy.

    Za třídu, třídní učitelka Martina Vlčková.


Ve středu 11.12. jely děti z 1.a 3.ročníku na výlet do Příbrami do galerie Fr. Drtikola. Zde se seznámily s tvorbou řezbářů a obdivovaly detailně zpracované dřevěné malované sošky.

Pak cesta pokračovala do Bukové u Příbrami do Čechovy stodoly, kde si děti vyzkoušely zdobení perníčků  a Mikuláš s čertem je seznámili se starými vánočními zvyky a tradicemi. V rodinném prostředí si děti užívaly teplo starodávných kamen a vůni čerstvých palačinek, které si mohly zakoupit, tak jako krásné dárečky na památku.


Bramborové hrátky

V úterý 22. 10. od 16:00 hodin se děti a rodiče sešli v MŠ k bramborovým hrátkám.      

Hlavní roli v našem tvoření hrály nejen brambory, ale i různé přírodniny – šípky,kaštany,listy,větvičky, kůry, větvičky tújek, ale i mrkev, koření a peříčka.

Pod šikovnýma rukama maminek, jednoho tatínka a
několika starších sourozenců a samozřejmě za vydatné pomoci předškoláků vznikli
– bramboráčci. Panáčci, strašidýlka, zvířátka, ptáčci, motýl, houby,…
Bramborovými tiskátky jsme si zdobili prostírání, záložky do knížek. Vytvořili
jsem velké sluníčkové prostírání a tiskali jsme stromy, zvířátka, houby a
motýlky do obrázku podzimní krajiny.

Hodinka a půl uplynula v pohodě a v plném zaujetí dětí i dospělých.

Zajímavá dílka zdobí parapet okna ve třídě i nástěnku na chodbě.

 


Ve čtvrtek 17.10. se uskutečnilo školní kolo soutěže v piškvorkách. Vítězem se stala a dort vyhrála Áďa Zelenková z 8.ročníku. GRATULUJEME :-) Druhé místo obsadila Raďa Hubičková z devítky a třetí v pořadí byla Áďa Dvořáková z osmičky. Oblastného kola v Sedlčanech se zúčastní pětičlenné družstvo.


V pondělí 7.10. zahájil svoji činnost kroužek "Malované zpívánky", který je určen hlavně pro prvňáky.

Kroužek vede paní učitelka Ringesová. Děti na prvním setkání kroužku využily divadelního představení, zazpívaly si mimo jiné písničku Jede, jede poštovský panáček, a namalovaly si k ní krásné obrázky (fotky najdete v galerii)


Žáci prvního ročníku v pondělí 7.10.navštívili divadelní představení v mateřské škole s názvem "Pošťácká pohádka" Dozvěděli se, jak to chodí na poštovním úřadě, a jak je důležité na dopis napsat správnou adresu, aby ho mohl pošťák v pořádku donést tomu, pro koho je napsaný.

A věděli jste, že v noci se na poště probouzejí poštovní skřítkové a hrají s dopisy mariáš?


V letošním roce jsme již poněkolikáté vyjeli zvládnout hodiny plavání do šumavského hotelu Srní. Zúčastnilo se 41 žáků ze 2. až 5.ročníku. Druháci jeli poprvé, ostatní podruhé. Účastníci plaveckého zájezdu byli šikovní a vrátili se spokojeni. Všichni určitě zvládli nějaký pokrok ve svém  plaveckém stylu :-)

Paní učitelky velice chválili jednání zaměstnanců hotelu, kteří k nám jsou vstřícní. I pro tuto akci nebylo počasí příznivé, takže si děti neužily odpoledních vycházek jako v předcházejících letech.

(Fotky najdete v galerii)


Balonková slavnost, která proběhla v úterý 10.září, se tentokrát netěšila přízni počasí :-(

Jako obvykle jsme přivítali nové prvňáčky (letos 14) a část nováčků v mateřské škole. Vítat jsme museli ovšem velmi rychle, neboť začínalo pršet. A pak už jsme se raději rovnou pustili do opékání buřtů, na připravené soutěže letos nedošlo ..

Děkujejme za účast všem, kdo se nebáli deště :-)


Závěrečné tablo 9.ročníku, hledejte tentokrát na jiném místě než obvykle.

Krásným tablem se můžete pokochat na dolní straně náměstí, bývalá "trafika".

Nenechte si ujít umělecká zážitek a nahlédněte, koho letos posíláme do světa ...


Přijímají se přihlášky na obědy:

Školní jídelna bude v provozu první dva týdny v červenci tj. 1.7. až 12.7.2013

Kdo ze žáků má zájem, přihlaste se ve školní jídelně - nejlépe do pátku 28.6.2013. Obědy se budou vydávat každý den od 11:30 od 12hodin.


Děkujeme všem, kdo přispěli nějakou finanční částkou v rámci letošního Květinového dne, který se konal ve středu 15.5.2013. Poděkování patří i paní učitelce Sedlákové a deváťákům, tj. těm, kteří měli organizaci dne starosti.

Výsledek sbírky je velice pěkný a zase o kus lepší než loni:

Vybralo se 11.475Kč :-)

Vzhledem k tomu, že letošní sbírka byla určena na boj s rakovinou tlustého střeva a konečníku, určitě to budou účelně vydané peníze.

Podrobnosti o sbírce i organizaci, která sbírku pořádá, najdete na www.lpr.cz

 


Pan Hejhal nás vlídně a ochotně přijal ve své výrobně, seznámil s výrobou i s perníkovým unikátem - velkou zdobenou chaloupkou, která je zapsaná i v knize rekordů.

Pak nás pan Hejhal provedl výrobnou - viděli jsme jak se těsto míchá, přičichli jsme k namíchanému koření. Pak jsme se ocitli v "perníkovém" království, všude plechy s napečenými perníky a pilně pracující ženy. Dívali jsme se na jejich šikovné ruce - perníky natíraly, zdobily, psaly nápisy, balily hotové výrobky. Obdivovali jsme spoustu různě velikých, překrásně zdobených srdíček i dalších tvarů.

Pak jsme se vrátili zpět ke stolům, děti obdržely předpřipravená srdíčka s nápisem a zdobící kornoutky a po malé ukázce si začaly samostatně dozdobovat srdíčko pro svoji maminku.

Zbyl ještě čas na prohlídku okolí - hřiště na adventure golf, kde nám pan majitel pustil fontánku, nakrmil kapry v jezírku a děti se mohly procházet po cestičkých hřiště. Děti se také sklouzly na skluzavce a odvážnější na lanové dráze.

Vše bylo super! Ochotný pan majitel, milý personál, pěkné prostředí, počasí akorát na výlet, bezva zážitky.

Na oběd jsme již byli v zpět mateřské škole.


Ve dnech 2.4. a 16.4. proběhl zápis dětí do mateřské školy na příští školní rok.

K zápisu se dostavilo 7 dětí. Vzhledem k počtu dětí, které odcházejí do první třídy bylo možno vyřídit kladně všechny žádosti a přijmout všechny děti. Rodiče dětí byli informování doručením rozhodnutí.

Po několika letech nám dokonce ještě zbývají volná místa. Je tedy možno přijmout i další zájemce.

 


Ve čtvrtek 25.4. byli žáci 8. a 9.ročníku v Sedlčanech v KDJS na pořadu "Holocaust - K čemu je slunce, když není den"

     Na své mládí prožité za 2.světové války v koncentračních táborech Terezín, Osvětim a Mauthausen vzpomínala 88letá paní Hana Lustigová, sestra spisovatele Arnošta Lustiga.

     Její vyprávění žáky velmi zaujalo, zvláště ocenili, že se setkali s očitým svědkem, který mluvil o tom, co skutečně prožil.

     Pořad byl prokládán ukázkami z tvorby dětí uvězněných v Terezíně, z nichž přežilo jen jedno. Program byl užitečný i proto, že si děti uvědomily, že zlo nepominulo, že i v současné době jsme obklopeni válkami, terorismem, násilím, a že jen lidé tomu mohou zabránit - tedy i oni, jako nastupující generace ...


V pondělí 22. 4. již tradičně na naší škole proběhl Den Země. Tentokrát však zcela

netradičně. Krásný jarní den jsme strávili v Centru Ochrany fauny ČR v Hrachově.

Postupně jsme navštívili dvě expozice.

     Nejprve jsme v expozici volně žijících živočichů viděli z bezprostřední
blízkosti zástupce z řad pěvců, vrubozobých, brodivých, dravců, sov i
šelem. Velké sympatie si získala ukecaná sojka, zřejmě v ní někteří žáci
vycítili spřízněnou bytost. Později jsme si prohlédli expozici sladkovodních
ryb a vyslechli přednášku o práci zaměstnanců centra. Děti s velkým zájmem
poslouchaly vyprávění o jarní migraci obojživelníků, o záchraně poraněných
ptáků, ale i o tom, že člověk v dobré víře, leč z neznalosti,
„pomáhá“ tam, kde by vlastně zasahovat vůbec neměl.

     Na závěr děti na vlastní oči viděly krmení selátka prasete divokého a mláděte kuny.
Centrum Ochrany fauny nás nadchlo natolik, že jsme se rozhodli adoptovat
některé zvíře. Které? Sledujte naše stránky a snad to zjistíte Úžasný

 


Kristýna Kakešová z 9.ročníku byla velmi úspěšná v krajském kole olympiády v českém jazyce,

které se konalo v úterý 12.4. v Kladně.

Obsadila nááádherné 6.místo.

Děkujeme za úspěšnou reprezentaci a moc gratulejeme :-)


V pátek 5.4. jsme odvezli papír z našeho jarního sběru. Auto bylo plně naložené a odvezlo 2,28 tuny sebraného papíru. Za tento papír jsme dostali 1,50Kč/1kg, což je docela pěkná cena (bývá i hůře). Z obdržených peněz opět nakoupíme pomůcky na výtvarnou výchovu, případně nějakou knihu do školní knihovny. Děkujeme za pomoc při sběru. Další sběr bude opět v červnu, termín upřesníme.


Ve čtvrtek 4.4. proběhla ve školní tělocvičně pravidelná akce s Povltavským sportovním klubem DA-BA. Sportovní soutěžení bylo určeno jako obvykle pro děti  mateřské školy a žáky prvního stupně. Původní plán na toto datum byly soutěže venku, ale vzhledem ke stále nevlídnému počasí, jsme volili variantu schovanou. Pro všechny byla připravena "závodní" dráha a povzbuzování se neslo celou školou. Většina dětí si svoji hodinku užila a pan Bartoš, vedoucí klubu, děti chválil, že bojovaly s nadšením. Na začátku září předpokládáme další sportování a snad vyjde ten venkovní termín. Fotky z akce budou zanedlouho ve fotogalerii, případně najdete i na stránkách www.da-ba.com


Ve středu 28.3. proběhlo plánované malování dveří v těch třídách, kde zatím byla vyzdobena pouze jedna strana a nebo nebyly namalovány vůbec. Podle návrhu žáků a po dohodě s třídními učiteli probíhaly odpolední práce příměřeně věků malířů. Někde malovaly více paní učitelky, někde paní učitelky a děti společně, někde malovali pouze žáci (pan učitel nemaloval :-)) Výsledky uvidíte při návštěvě školy, nebo v naší fotogalerii, kde jsou i fotky z průběhu prací. Děkujeme dětem za jejich aktivitu, nápady a chuť do práce.


Okresního kola se účastnily Kristýna Kakešová z 9.roč. a Míša Jurčová z 8.roč. Kristýnka obsadila nádherné 2.místo (stejně jako loni) a postupuje od krajského kola. Ani Míša se neztratila a nechala za sebou i soutěžící z velkých škol. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.


Zápis předškoláků proběhl 16.1.2013, náhradní termín 24.1. K zápisu se dostavilo 18 dětí. Seznam přijatých žáků podle registračních čísel najdete ve složce Dokumenty a je vyvěšen v mateřské škole. Součástí tohoto dokumentu jsou i základní informace pro ty rodiče, kteří ještě zvažují odklad. Vše potřebné ohledně budoucích prvňáků Vám sdělíme ke konci druhého pololetí roku zde na stránkách i na vývěsce ve školce.


Poslední předvánoční den ve škole tj.20.12. jsme stejně jako loni uspořádali sbírku na konto nadace Člověk v tísni, která pomáhá v nejchudších oblastech světa. Název této sbírky je Skutečný dárek a znamená, že dárce vybrané peníze může poskytnout na konkrétní pomoc, kterou si vybere z nabízených možností. Vybrali jsme úžasných 4.750Kč :-) ! Žáci rozhodli, že vybrané peníze pošleme na nákup pumpy na čistou vodu v hodnotě 4.500Kč z programu Pitná voda, a zbytek tj.250Kč ještě stačil na nákup deseti kuřat z programu Obživa.

Všem, kdo na sbírku přispěli, patří velký dík.


Náš školáček.

Na čtvrtek 13.12. byli pozváni do školy budoucí prvňáci i jejich rodiče. Účelem tohoto projektu je, aby děti, které půjdou v lednu k zápisu, se již předem seznámily s prostředím školy. Děti i jejich rodiče mají možnosti projít si společně všechny prostory školy. Druhá část programu je  určena zvlášť pro děti - ty si zkusí pracovat s paní učitelkami v první třídě, a pro rodiče - ti mají možnosti promluvit si s ředitelkou školy, obvykle se pak seznámí s novějšími způsoby výuky. Letošního prvního setkání se účastnilo pouze pět budoucích nováčků, ale myslím, že se nám všem čtvrteční podvečer líbil. Druhá návštěva školy probíhá obvykle druhý týden v lednu, pozvánky včas vyvěsíme.


<< červenec 2018 >>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031